رتبه بندی و اخذ رتبه و اخذ گرید

جهت توضیح در رابطه با رتبه بندی شرکت ابتدا باید لزوم آن را بدانید. بسیاری از پروژه های بزرگ و دولتی و یا خصوصی به صورت مناقصه ای به شرکت های پیمانکاری و مجری واگذار می گردند، این شرکت ها چه به صورت شرکتهای پیمانکاری و چه به صورت شرکتهای مشاور در این مناقصه ها شرکت می نمایند. معیار ارزیابی این شرکتها علاوه بر قیمت های پشنهادی جهت انجام پروژه، میزان توان فنی و سوابق کاری آنها نیز می باشد. این میزان توان فنی و سوابق کاری که متشکل از نیروها و سوابق کاری آنها، تجربه ی کاری و توان مالی شرکت است را با یک امتیاز از ۱ تا ۵ رتبه بندی می نمایند.رتبه بندی شرکت ها توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی انجام می گیرد. در واقع رتبه بندی شرکت یا همان اخذ گرید شرکت بر اساس استانداردها و آیین نامه های موجود در این سازمان و به میزان احراز شرایط لازم به شرکت های پیمانکاری و مشاور اعطا می شود. اخذ رتبه

شرکت ها از نظر سازمان مدیریت برنامه و بودجه کشور به دو دسته تقسیم می شوند:
۱-شرکت هایی که به آن ها پیمانی اطلاق می شود.
۲-شرکت هایی که به آن ها مشاور اطلاق می شود.
برای شرکت های پیمانکاری،رتبه بندی شرکت ها در ۱۱ رشته معرفی شده و در پایه های ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ تعریف می شود که بالاترین اخذ رتبه ،رتبه ی ۱ و پایین ترین رتبه،رتبه ۵ می باشد و شرکت های مهندسی مشاور در سه پایه رتبه بندی می شوند که بالاترین رتبه، اخذ گرید ۱ و پایین ترین رتبه،رتبه ی ۳ می باشد.

۱۱ رشته پیمانکاری مختلف رتبه بندی عبارت است از:

۱-ساختمان
۲-راه و ترابری
۳-صنعت و معدن
۴-تاسیسات و تجهیزات
۵-کشاورزی
۶-آب
۷-مرمت آثار باستانی
۸-کاوش های زمینی
۹-ارتباطات 
۱۰-نفت و گاز
۱۱-نیرو

 

برای دریافت مشاوره رایگان و همچنین توضیحات کامل در مورد نحوه و مراحل اخذ رتبه با کارشناسان ما تماس بگیرید.

۰۲۱-۲۶۳۱۲۲۷۳          ۰۲۱-۲۲۳۱۷۱۹۸

اخذ رتبه - اخذ گرید - رتبه بندی شرکت ها - رتبه بندی

 

چرا رتبه بندی شرکت ها ؟

۱-برای شرکت در مناقصه ها، شرکت های پیمانکاری حتما باید گواهینامه صلاحیت پیمانکاری داشته باشند.
۲- کارفرما به استناد رتبه شرکت پیمانکار و آگاهی از میزان توان فنی و استطاعت مالی آن شرکت می تواند از میان گزینه های موجود انتخاب بهتری داشته باشد.
۳-رتبه بندی شرکت ها در رشته های یکسان دورنمای کلی از وضعیت یک شرکت را نشان داده از این رو مقایسه میان نقاط ضعف و قوت راحتتر خواهد بود.
۴- و در آخر موکدا می گوییم که سازمان های دولتی اجازه عقد قرارداد با شرکت های بدون رتبه را ندارند.

 

هزینه اخذ رتبه و اخذ گرید

به طور کلی رتبه بندی شرکت ها به پنج دسته تقسیم می شوند:

۱- شرکت پیمانکاری  ۲- شرکت مشاوره ای  ۳- شرکت انبوه سازی  ۴- شرکت انفورماتیک  ۵- شرکت طراحی و ساخت

در واقع شما برای آغاز روند اخذ رتبه باید جز یکی از شرکت های مذکور در دسته بندی بالا تشخیص داده شوید، در غیر این صورت امکان درخواست برای رتبه بندی وجود ندارد و مطابق با صلاحدید قانون گذار شرکت هایی که در دسته های مذکور قرار نمی گیرند برای پیشبرد اهداف و فعالیت های خود نیازی به اخذ رتبه و قرار گرفتن در معیار رتبه بندی ندارند. بنابراین جهت آگاهی از این موضوع پیشنهاد می شود با مشاورین این امر مشاوره نمایید.

روند اخذ رتبه نیز برای هر یک از دسته های ذکر شده متفاوت می باشد. برای مثال شرکت هایی که در زمینه پیمانکاری فعالیت می کنند و در دسته شرکت های پیمانکار قرار می گیرند در پنج سطح رتبه بندی می شوند، شرکت های انفورماتیک در هفت گرید رتبه بندی می شوند و شرکت هایی با فعالیت مشاوره ای در سه سطح بندی رتبه بندی و سنجیده می شوند. بنابراین اطلاع از اینکه جز کدام دسته طبقه بندی می شوید برای شروع فرایند اخذ رتبه مهم است.

برای دریافت مشاوره رایگان و همچنین توضیحات کامل در مورد نحوه و مراحل اخذ رتبه با کارشناسان ما تماس بگیرید.

۰۲۱-۲۶۳۱۲۲۷۳          ۰۲۱-۲۲۳۱۷۱۹۸

 

تفاوت شرکت های پیمانکاری و مشاور

  1. شرکت های پیمانکار معمولا در پروژه های عمرانی، ساخت و نظارت بر پیمانکار و به طور عموم اجرایی می باشد در صورتی که  شرکت های مشاور در زمینه ی طرح ریزی و کارهای نظارت بر ساخت فعالیت دارند و بدین طریق واسطی میان پیمانکار و کارفرما محسوب می شوند.
  2. جهت اخذ گرید و رتبه بندی شرکت های پیمانکاری امتیازها شامل امتیاز نیروی انسانی متخصص،سوابق کاری و استطاعت مالی می باشند در صورتیکه در رتبه بندی شرکت های مشاور، مازاد بر نیروی فنی و مهندسی، امکانات فنی و نرم افزاری نیز بررسی می گردند.
  3. در شرکت های پیمانکاری رتبه بندی شرکت ها در یازده رشته طبقه بندی شده است که گرید آن ها از ۱ (بالاترین) تا ۵ (پایین ترین) امتیاز بندی می شود در صورتیکه شرکت های مشاور در پایه های ۱، ۲ و ۳ رتبه بندی می شوند.