اخذ گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکار

35675 884 - اخذ گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکار

جزئیات یادداشت

  • تاریخ ۰۹ شهریور ۱۳۹۸
  • دسته بندی خدمات, رتبه بندی, صلاحیت ایمنی پیمانکار (H.S.E)

توضیحات