تمدید صلاحیت ایمنی پیمانکار

1150 6195 - تمدید صلاحیت ایمنی پیمانکار

جزئیات یادداشت

  • تاریخ ۱۴ آبان ۱۳۹۸
  • دسته بندی پیمانکار و مشاور, خدمات, رتبه بندی, صلاحیت ایمنی پیمانکار (H.S.E)

توضیحات