رتبه EPC چیست؟

23 2147842964 - رتبه EPC چیست؟

جزئیات یادداشت

  • تاریخ ۱۱ دی ۱۳۹۷
  • مهارت ها اخذ رتبه - اخذ گرید - رتبه ECP
  • دسته بندی پیمانکار و مشاور, رتبه بندی

توضیحات